Asiakastyytyväisyytemme on remonttialan parhaimmistoa - NPS-lukumme on 87/100, remonttialan keskiarvon ollessa 49!

Yritys - LummeCo Oy

LummeCon korkean asiakastyytyväisyyden avain on Suomen tyytyväisin henkilöstö

Alku
Kesäisenä päivänä vuonna 2018 Arvi laittoi auton oven kiinni. Hän oli juuri saanut valmiiksi ensimmäisen maalausurakkansa toiminimi-yrittäjänä. Nuori yrittäjänalku ei vielä tiennyt, että viisi vuotta myöhemmin hän olisi tiiminsä kanssa juhlimassa Suomen parhaan työpaikan palkintoa ja tiimi olisi kasvanut 80 henkilön kokoiseksi. 500 urakkaa myöhemmin asiakastyytyväisyys on edelleen alan kärkipäätä, 4.7/5. Asiakkaiden suositteluastetta kuvaava NPS-luku on 87, kun rakennusalan keskiarvo on 49. Kaikki tämä tapahtui alle 5 vuodessa, mutta miten?

Mistä kaikki alkoi?
Palataan hieman taaksepäin ajassa. Arvi oli ennen yrittäjäksi ryhtymistä maalannut Turkulaisessa suuryrityksessä jo pari vuotta. Kymmenet tiilikatot ja puujulkisivut olivat opettaneet maalaustaidon. Talojen maalaus oli palkitsevaa, mutta maalaustyössä eniten Arvi tykkäsi asiakkaiden kanssa keskustelusta: Heidän elämäntarinansa antoi paljon ajattelemisen aihetta. Asiakkaina oli ollut yritysjohtajia ja duunareita. Taiteilijoita ja insinöörejä. Yksin eläviä ja perheellisiä. Elämän aalloissa ryöpytettyjä ja vielä nuoruuden innossa eläviä. Heidän kaikkien kanssa Arvi pyrki pääsemään samalle aaltopituudelle. Asiakkaat kertoivat konkursseista ja lama-ajoista. Perheellistymisestä ja eroista. Vanhan sammuttamisesta ja uuden sytyttämisestä. Osa tarinoista kosketti, osa sai heidät nauramaan menneille ajoille.

Rakennusalan ongelmat vaivasivat asiakkaita
Jossain vaiheessa keskustelut kääntyivät myös itse maalaukseen. Arvi halusi ymmärtää asiakkaita ja kysyi, millaisia kokemuksia heillä on ollut tähän saakka rakentamisesta ja urakoiden tilaamisesta. Itse toteutetut projektit olivat olleet mukavia, mutta työläitä. Kun sitten oli tilattu ulkopuolinen hommiin, kaikki ei ollut aina mennyt putkeen. Yksi kertoi kauhukokemuksia vuoden päivät kestäneestä pihakiveysprojektista. Toinen julkisivua rempanneesta sätkäjätkästä, joka ilmestyi työmaalle ja poistui sieltä silloin kun itseä huvitti.

Mitä asiakkaat arvostivat?
Erilaiset tarinat avasivat Arville sitä, mitä rakennusalalta pitäisi kitkeä ja mitä kaivattaisiin lisää. Asiakkaat halusivat aktiivista ja avointa viestintää läpi urakan, eivät aloitustekstaria ja lopetusviestiä tyhjien eväsjätteiden muodossa. He janosivat keskusteluyhteyttä, eivät kuolemanhiljaisuutta. He kaipasivat tekijältä päivittäistä tietoa siitä, miten urakka etenee ja miten se jatkuu. Asiakkaille urakoitsijan ammattitaito ei tarkoittanut pelkästään kovia työtekniikoita vaan myös inhimillisiä asiakaspalvelutaitoja. Asiakkaan arvostaminen oli heille kaiken perusta. He ilmaisivat, että jokaisella urakoitsijalla on tietenkin oma tyylinsä arvostaa asiakasta, mutta arvostuksen tai sen puutteen kyllä huomasi “siitä ryhdistä ja asenteesta”.

Muutos
Arvi halusi lähteä tekemään muutosta vanhakantaisen rakennusalan ongelmiin ja ennen kaikkea asiakaspalvelun tasoon. Hän pyysi maalausalalla työskennelleen veljensä ja muutamia ystäviään mukaan. Yhdessä he lähtivät suunnittelemaan maalausyritystä, joka pystyisi tuottamaan asiakkaalle ylivertaisen asiakaskokemuksen. Raaka-aineina toimivat asiakkaiden kanssa käydyt keskustelut. Liemeksi tuli Lapista opittu työnteon asenne ja yhdessä oppimisen voima. Mausteen antoi jokaisen tiimiläisen persoonalliset vahvuudet.

Vuonna 2019 yritystietorekistereihin ilmestyi LummeCo. Oli aika siirtyä pois puuhastelusta ja lähteä yrittämään tosissaan muttei totisesti. Rakennusalalle tarvittiin pioneeria.

LummeCossa luotettiin alusta saakka vastuun ja vapauden antamiseen yksilölle. Päämääränä oli tavalla tai toisella toteuttaa asiakkaille sujuva maalausurakka. Asiakkaalle haluttiin luvata parempaa palvelua kuin he aiemmin olivat saaneet. Sen vuoksi toiminnan täytyi yrityksessä ohjautua yhteisistä arvoista. Suoraselkäisyys, Arvostus ja Asenne. Nämä kolme valikoituivat kymmenistä vaihtoehdoista finaaliin. Jokainen arvo resonoi viiden hengen yrittäjätiimissä vahvasti. Jotta arvot eivät olisi pelkkiä korukuvioisia sanoja, arvoista määriteltiin jokaiseen toiminnan vaiheeseen insinöörimäisesti esimerkkejä. Tuotantotalouden ja kauppatieteiden opinnot pakottivat yrittäjät tuomaan myös ripauksen akateemisuutta alkuvaiheeseen. Jotta lopputulos voisi olla laadukas, täytyy suunnitelmien olla kunnossa. Kun tarvittavat suunnittelut oli tehty ja suunta määritetty, käärittiin hihat ja alettiin hommiin. Arvin taustaselvitys asiakkaiden tarpeista kannatti. Asiakkaat pitivät paljon LummeCon perustamisajatuksesta: Kitketään yhdessä rakennusalan huonoja käytäntöjä ja rakennetaan tilalle parempia. Ensimmäisen kauden asiakastyytyväisyys oli 4.8/5. Sanallista ja numeerista palautetta kerättiin älykkäällä ZEF-kyselyllä ja näin saatiin ravintolavaunu-tason eväitä uuden kauden suunnitteluun.

Uusi haaste – kuinka kasvavassa yrityksessä laatu pysyy korkeana?
Keskiössä oli aluksi asiakaspalvelun heikkous rakennusalalla, mutta tiimin kasvaessa mukaan tuli uusi haaste: Kuinka hyvät toimintamallit saadaan kasvavassa yrityksessä uusillekin tekijöille ja varmistetaan työn ja asiakaspalvelun laatu? LummeCon yrittäjät lähtivät tutkimaan tätä rakennusalan tunnettua mörköä. Pohdintaan nousi useita kysymyksiä: Miten yritykseen saadaan töihin parhaat ja suorituskykyisimmät tekijät? Miksi he haluavat pysyä jossain yrityksessä? Miten saadaan kitkettyä tekemisestä ja laadusta huonot toimintamallit ja opetettua tilalle paremmat? Lopulta joku veti ässän hihasta:

“Rakennetaan huipputason työpaikka”

Se iski kuin nyrkki. Siinä se oli. Mikäli onnistuisimme luomaan poikkeuksellisen hyvän työpaikan, parhaat tekijät haluavat tulla ja jäädä töihin. Hyvinvoivat tekijät pystyvät myös tutkitusti tekemään työn laadukkaammin ja antamaan itsestään enemmän työpaikalla kuin muut.

Tuli uusi haaste: Miten rakennetaan poikkeuksellisen hyvä työpaikka? Great Place To Work -työpaikkatutkimusten mukaan vain reilut 50% yritysten työntekijöistä sanoo olevansa töissä hyvässä työpaikassa. Toiset yritykset olivat kokeilleet liikuntaseteleitä ja vuosittaisia elämysmatkoja, toiset taas tyhy-päiviä, jonka jälkeen henkilöstö asteli takaisin harmaaseen arkeen.

LummeCon ratkaisu huipputyöpaikan rakentamiseksi
LummeCo päätti lähteä liikkeelle eri reittejä. Pohjalla oli johdosta kumpuava arvostus asiakkaita ja henkilöstöä kohtaan. Tämä ei kuitenkaan riittänyt. Täytyi luoda kulttuuri, jossa jokainen ajattelee asiakasta ja työkavereita kuin yrittäjä: Arvostavasti, vastuullisesti ja parhaalla tasolla huomioon ottaen. Henkilöstön johtamisen ja työpaikkakulttuurin luomiseksi otettiin kaksi tulokulmaa: terapeutin ja insinöörin mieli. Sydän ja mittaristo. LummeCon henkilöstöä lähti luotsaamaan johtamisessa harjaantunut Alvar Perttunen. Hänen elämänfilosofiassaan erityisesti pienet teot ja sanat korostuvat. Tämä filosofia heijastui myös henkilöstöjohtamiseen ja perustaksi valikoitui kolmen K:n sääntö: Kohtaa, Kannusta ja Kehitä. Näistä kolmesta konkreettisesta ajatuksesta lähti kumpuamaan aivan uusia ideoita, jotka tuotiin yksi kerrallaan myös arkeen.

Insinöörin mieltä tarvitaan mittaamiseen ja kehittymiseen
Jotta kehitystä voidaan mitata, täytyy olla mittaristo ja selkeät mittauspisteet. LummeCon asiakastyytyväisyyskyselyn täyttää 95% asiakkaista ja sen keskiarvo on 4.7/5. Asiakkaita on ollut yli 500, urakoita yli 800. 810 vastauksen jälkeen tilanne on seuraava:

Great Place To Work -tutkimus tuomaan totuus julki
Yrittäjät kokivat tärkeäksi saada täysin riippumaton tutkimus henkilöstön tyytyväisyydestä, jotta sen tilaa ja kehityskohteita pystyttäisiin mitata mahdollisimman hyvin. Great Place To Workilta tilattu Trust Index tulos antoi vuonna 2021 tuloksen, jossa 98% sanoo LummeCon olevan hyvä työpaikka. Tällä tuloksella LummeCo oli Suomen 5. paras työpaikka pienten yritysten sarjassa. Kehityskohdat analysoitiin ja lähdettiin uuteen kauteen. Vuonna 2022 tutkimus antoi vielä edellistäkin paremmat tulokset. Oltiin tehty yhdessä oikeita juttuja. Kehittämisen varaa kuitenkin jäi. Erityisesti työn merkityksellisyyttä voidaan LummeColla vieläkin vahvistaa. Uskomme siihen olevan tärkeimpinä lääkkeinä viestinnän ja palautteenannon kehittämisen. Talon maalaus on monelle asiakkaallemme vuosien säästämisen palkkio. Voisiko tätä tuoda vielä enemmän esille erityisesti työn suorittaville maalareille?

Arjen konkretia ratkaisee
LummeColla halutaan pysyä niin konkreettisella tasolla, että kaikki ymmärtävät. Pidetään jalat maassa, vaikka välillä pää kävisikin pilvissä. Johtamisessa ja kehittymisessä arjen pienet teot ratkaisevat ja sen vuoksi lähdettiin liikkeelle niistä. Esimerkkinä kulttuurin rakentamisesta on maanantain aamupala, jossa yrittäjät, myyjät ja maalarit istuvat hallilla nauttimassa aamupalaa ja aloittavat viikon yhdessä. Aamupalan yhteydessä jokainen saa kertoa edellisen viikon kuulumiset ja tulevan viikon suunnitelmat niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Toisia kuunnellaan ja arvostetaan. Edellisen viikon parhaat suoritukset palkitaan ja tulevalle viikolle asetetaan konkreettinen ja innostava tavoite. Maanantain aamupalat on suunniteltu innostamaan, kannustamaan ja kehittämään koko tiimiä. Samalla työmailta viikoittain nousevat opit ja oivallukset saadaan tehokkaasti jaettua läpi organisaation.

LummeColla kaikki maalaa
Toinen konkreettinen esimerkki on LummeCon maalaussääntö. LummeCossa ei koskaan haluta muodostuvan kahden kerroksen väkeä. Kaikki maalaavat samoilla telineillä, aivan kirjaimellisesti. Oli työtehtävä mikä tahansa, LummeColla kaikki maalaavat kesän aikana vähintään kerran. Kesällä 2022 toimitusjohtaja Arvi kävi edelleen maalaamassa yhteensä 10 työmaalla. Maalausyrityksessä kaikkien on hyvä muistaa se, mistä raha yritykseen on peräisin ja millaista työ on maalauksen ytimessä. Näin myynnissä ei luvata liikoja eikä suunnittelupöydillä erkaannuta todellisuudesta.

Kehityksen pohjana aktiivinen läsnäolo arjessa
IT-maailmasta tuttu ketterä kehittyminen on tärkeä arvo myös rakennusalan pioneerilla. Ketterä kehittyminen on malli, jossa kehitytään nopeasti, sillä myös palaute toiminnasta tulee erittäin nopeasti. Kesällä saamme satoja kirjallisia palautteita asiakkailta urakan päätteeksi, joista jokainen analysoidaan erikseen. Myös henkilöstöltä kerätään jatkuvaa suullista ja kirjallista palautetta, jonka pohjalta voidaan yhdessä kehittyä. Kehitys pohjautuu palautteeseen, mutta kaikkea palautetta ei saa kyselyillä ja kaavakkeilla. Sen vuoksi LummeColla järjestetään viikoittaisia sporttivartteja, saunailtoja ja muita live-aktiviteetteja.

Suunta
LummeCo haluaa tarjota alan sujuvimman maalausurakan ja olla huipputason työpaikka. Hallittu kasvu syntyy, kun tyytyväinen ja osaava henkilöstö pystyy palvelemaan asiakkaita laadukkaasti. Kasvu tapahtuu siis henkilöstötytyväisyyden ja henkilöstön ammattitaidon ehdoilla. Arvin vuosia sitten luoma asiakaspalveluhenkinen ja ammattimainen kulttuuri tulee säilymään niin kauan kuin yhteisistä arvoista ja arjen kantavista rutiineista pystytään pitämään kiinni. Se vaatii työtä, mutta tähän yritykseen valikoitunut henkilöstö on valmis sen tekemään. Joka päivä. Lopputuloksena on yhtä tyytyväinen asiakas kuin Turussa vuonna 2018.

Peltikaton maalaus takaa paremmat yöunet

Erittäin reippaat ja fiksusti kommunikoivat maalarit. Siisti työnjälki ja paikat kiitettävästi siivottu töiden jälkeen. Supernopea urakka.

Maria Lönnrot, Tampere

5/5
Peltikaton maalaus takaa paremmat yöunet

Työt hoituivat ammattimaisesti, aikatauluista ja suunnitelmista informoitiin viiveittä ja kaikki tehtiin mitä pitikin. Erityismaininta osaamisesta sekä prosessin ja työn laadusta.

Tuomo Kinnunen, Pirkkala

5/5
Peltikaton maalaus takaa paremmat yöunet

Taloa tuli maalaamaan 2 ihanaa nuorta naista. Talon pesu ja maalaus sujui todella nopeasti ja ammattitaitoisesti. Maalausjälki virheetöntä. Vahva suositus.

Mikko Järvinen, Lohja

5/5
Peltikaton maalaus takaa paremmat yöunet

Mukavat ja tarkat maalarit tekivät projektista miellyttävän. Yritys teki kaikkensa, että urakka saatiin ajoissa ja kiitettävästi maaliin.

Johanna Elomaa, Porvoo

5/5
Peltikaton maalaus takaa paremmat yöunet

Työn edetessä informaation vaihto on toiminut yllättävän hienosti. Maalarit ovat ahkeria ja erittäin ketteriä, kuin marakatit.

Jarkko Haarla, Tampere

5/5
Peltikaton maalaus takaa paremmat yöunet

Työ oli kyllä todella tehokasta&ripeää ja työnjäljessä ei moitteita. Sekä myyjä että maalarit olivat oikein positiivinen yllätys, ihanaa energiaa kaikilla 🙂 kiitos teille!

Marika Forsström, Vihtijärvi

5/5